İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

1928 - 2017

Ena Tekstil Tic.Ve San.A.Ş. Yönetimi olarak,

  1. İşyerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamaktayız.
  2. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standardlarına uygun olarak yürütüyoruz.
  3. Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme için çaba sarfedecegiz.
  4. Bu hedefe, yönetim ve çalışanların ortak çalışma ve katılımıyla varabiliriz. Kaza ve kayıpların önlenmesi, yönetim ve çalışanların doğrudan ve ortak sorumluluğudur. Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz.
  5. Üretim ve destek bölümleri, tüm tesis ve ekipmanların tasarım, işletme ve bakımında, bu politika çerçevesinde faaliyette bulunurlar. Bütün çalışanlar da mevcut iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uyarlar. Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmekteyiz.
  6. Çalışanların ve yönetimin bu politikaya uyum sağlamak için azami gayret ve titizliği göstereceklerine inanıyoruz.
  7. Ena Tekstil , faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu risklerle ilgili hedef ve programlar oluşturmayı ve gözden geçirmeyi taahhüt eder.
Image module