ÇEVRE POLİTİKASI

1928 - 2017

E.N.A Tekstil, faaliyet gösterdiği tekstil sanayinde, iplik üretimi ve iplik bobin boyama faaliyetlerini yürütmektedir. Üretimin her aşamasında, üst yönetimi ve tüm çalışanlarının katılımıyla, çevreye duyarlılığını üretim ve hizmet etkinliklerinin tüm aşamalarında, Çevre Yönetim Sisteminin gereksinimleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefler.

Hedeflerimize Ulaşmak İçin;
  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımıyla, teknolojik gelişmelere bağlı olarak tecrübe ve bilgi birikimimiz ışığında çevresel etkileri azaltmayı ve sürekli gelişmeyi,
  • Sürekli gelişme ile proseslerimizde oluşabilecek atıkları ve doğal kaynak tüketimini kontrol altına alarak kirliliği önlemeyi,
  • Faaliyet gösterdiğimiz alanda Yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
  • Sürekli eğitim yoluyla çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin bilinçlendirilmesini taahhüt ederiz.
Image module